Kategorija: Hernia, kila

Hernia /kila, bruh/

Četvrtak, Decembar 1st, 2011

KILA (Hernia) označava ispupčenje tkiva, najčešće crijeva ili masti pod kožu kroz prirodni ili stečeni otvor u trbušnom zidu. Nastaje zbog urođenih slabosti mekotkivnih struktura ili se razvija tokom života. Obično je locirana u preponama, oko pupka ili na mjestu ranijeg operativnog zahvata. Lokacija određuje naziv kile.

PREPONSKA KILA

Čini 75% svih kila trbušnog zida i oko 25 puta je češća u muškaraca nego u žena. Ove kile delimo u dvie odvojene grupe, direktnu i indirektnu. Obe se nalaze u preponi ali imaju različita polazišta. Oba tipa kila izgledaju slično kao ispupčenje u preponi, i nekad je teško razlikovati o kom se obliku radi.

FEMORALNA KILA

Femoralni kanal je deo kroz koji prolaze femoralna arterija, vena i živac kada napuštaju trbušnu šupljinu i dolaze na natkolenicu. Ovo je normalno uzak prostor, ali nekada može biti tako velik da kroz njega prolaze organi trbušne šupljine. Ona se prezentuje kao ispupčenje ispod preponskog nabora u srednjoj liniji.Obično je češća u žena i ima veći rizik komplikacija od ingvinalne kile

PUPČANA KILA

Učestalosti između 10-30% ,često je vidljiva kod rođenja kao izbočenje u predelu oko pupka. Ovo se dešava kada se otvor na trbušnom zidu koji bi normalno trebao biti zatvoren ne zatvori u potpunosti. Ako je mala obično se zatvori do druge godine. One koje se ne zatvore ili su od početka velike treba operisati u dobi između 2 i 4 godine. Ova kila se može razviti i u odraslih zbog slabosti u ovom delu prednjeg trbušnog zida ili u žena nakon porodjaja.

VENTRALNA KILA

Operativne procedure na prednjem trbušnom zidu mogu kasnije dovesti do pojave kila na tom mestu. Po statistici mogućnost pojave nakon hirurškog zahvata je od 2 do 10 %.

SPIGELIEVA KILA

Dosta retka, nalazi se na spoljasnjoj ivici m.rectus abdominisa (pravog trbušnog mišića), koji se nalazi na nekoliko centimetara bočno srednje trbušne linije.

OBTURATORNA KILA

Ovo je ekstremno retka kila i javlja se obično kod žena. Kod ove kile sadržaj prolazi kroz obturatorni kanal. Budući da kod ove kile nema klasičnog izbočenja prvi znak postojanja ove kile mogu biti znakovi crevne opstrukcije (mučnina i povraćanje).

EPIGASTRIČNA KILA

Javlja se kao izbočenje u srednjoj trbušnoj liniji između pupka i donjeg rebrenog luka. Ova kila obično sadrži mast, a vrlo retko creva. Formira se u zoni relativne slabosti prednjeg trbušnog zida i često je bolna.

PREPONSKA KILA (hernia)

Na trbušnom zidu postoje mesta koja su predisponirana za razvoj kila zbog svoje anatomske građe. Jedno od takvih mesta je prepona. Ukoliko se kila nalazi u preponi govorimo o preponskoj kili (hernia ingvinalis). Ona može biti indirektna ili direktna.

Indirektna ingvinalna hernia nastaje zbog urođene slabosti unutrašnjeg ingvinalnog prstena i može se javiti u bilo kad tokom života. Otkrijemo je odmah po rođenju u oko 1% dječaka i to je povezano sa spuštanjem testisa u skrotum. Ingvinalna kila je locirana u donjim partijama trbuha upravo iznad prepone blizu pubične regije.Nekada može biti na obje strane i tada govorimo o bilateralonoj kili.

Direktna ingvinalna hernia je posljedica slabosti zadnjeg zida ingvinalnog kanala i uglavnom se javlja kod starijih pacijenata jer sa starošću prednji trbušni zid slabi. Na tom je mestu trbušni zid prirodno  tanak. Retko se spušta u skrotum.

SIMPTOMI

- Izbočenje u preponi u stojećem stavu ili kod naprezanja
- Bol u preponi pri naporu
- Izbočina se može spustiti u mošnice kod muškaraca
- Bol, osjećaj težine u preponi

Ozbiljni simptomi koji traže hitno razrješenje

- Jaka bol u preponi ili trbuhu
- Temperatura
- Ubrzano lupanje srca
- Nadutost trbuha
Mučnina
- Povraćanje

Faktori rizika

Rizični faktori su: starost, pol (preponska kila je 10 puta češća u muškaraca dok je femoralna kila češća u žena), povećanje pritiska u trbušnoj šupljini zbog dizanja teških predmeta, poteškoća sa stolicom i uriniranjem zbog opstipacije, jaki i dugotrajni kašalj, debljina, trudnoća.

Tretman

Kila se u potpunosti može izliječiti samo operativno, a ovo je ujedno jedan od najčešćih operativnih zahvata. Operativne zahvate možemo podijeliti na: tenzione, beztenzione i laparoskopske.

Tenzioni zahvati se rade sa navlačenjem okolnog tkiva na kilni otvor nakon čega se stvara ožiljak koji sprječava povratak kile. Najpoznatije su hernioplastika po Bassiniju i Shouldiceu. Danas se rade samo kod mlađih pacijenata. Ovakav način rada ima veliki broj recidiva čak do 15%.

Beztenzione tehnike se izvode uz pomoć sintetičkog hirurškog materijala  u obliku mrežice. Mrežica je hirurški materijal koji može biti načinjen od: neresorptivnih materijala (polipropilena, goretexa), resorptivnih i kombiniranih materijala . Ove sterilne mrežice su meke, gipke, fleksibilne i prilagodljive tlesnim pokretima. Mrežice su tako čvrste da odmah po ugradnji omogućuju povratak normalnim aktivnostima uključujući i sport. Mnoge varijante u obliku i veličini mrežica su moguće. Mrežice mogu biti u formi zakrpe koja ide preko ili ispod kilnog otvora ili u formi čepa koji idu u otvor kile. Mrežice koristimo u  ne tenzionim operacijama  i pri laparoskopskom operisanju kila.

Kila se razlikuje od pacijenta do pacijenta, tako da jedan sistem mrežica nije dobar za sve kile. Na osnovu anatomskog nalaza određujemo operativni zahvat i vrstu mrežice za svakog pacijenta pojedinačno.

LICHTENSTEINOVA METODA

Jedna od standardnih kirurških procedura koja se radi u lokalnoj anesteziji. Sam operativni tok ima dvije faze. U prvoj fazi prikaže se kilna kesa i zbrine njen sadržaj. U drugoj fazi preko kilnog otvora postavi se mrežica. Prednost ove metode je što se radi u lokalnoj anesteziji i potpunosti prikaže mjesto rada. Rez je dug oko 5 cm. Povrat kile nakon operativnog zahvata je od o5-2%

LAPAROSKOPSKA OPERACIJA KILE

Kod ovog hirurškog zahvata kilni defekt se pokriva mrežicom kroz trbuh. Ova operacija se radi u opštoj anesteziji. Instrumenti i laparoskop se uvode kroz trbušni zid. Umesto jednog reza, rade se četiri ili pet malih rezova u području oko kile. Optički instrument koji se uvodi kroz jedan od rezova naziva se laparoskop. On je dalje povezan sa video kamerom preko koje se prati operativni zahvat. Tako kirurg može vidjeti kilu , okolnih tkiva i organe na video zaslonu. Ovim instrumentima se pozicionira mrežica preko otvora i pričvrsti staplerom.

Postoperativna neugodnost je relativno mala, mogućnost povrata kile je od 10-11% i znatno veća nego u dva ranije opisana operativna postupka.  Oporavak traje od 1 do 2 nedelje. Uglavnom se radi kod pacijenata koji imaju kilu na obje strane. Ova metoda može biti alternativa otvorenom načinu.

Nedostatak ovog operativnog zahvata što se mora raditi u opštoj anesteziji, a i mogućnosti povreda unutarnjih trbušnih organa su veće.

Procedura:

Pacijent zakaze pregled u našoj bolnici. Na tom pregledu pacijentu se dijagnostikuje oboljenje i lekar sa njim priča i informiše ga o svemu u vezi ovog oboljenja, tj o uzrocima nastanka, lečenju i operaciji. Detaljno ga obavesti o svim aspektima operacije i anestezije, postoperativnog toka, jačini bolova, fizčkim aktivnostima postoperativno , praktično o svemu što pacijenta interesuje oko operacije.

Ukoliko se pacijent odluči za operaciju procedura je sledeca.

Na dan zakazane operacije pacijent dolazi u dogovoreno vreme i odmah mu se vade laboratorijski nalazi, EKG,RTG, Eho abdomena i srca ukoliko je potrebno,potom ga pregleda kardiolog i anesteziolog i već dva do tri časa po prijemu pacije se operiše.               Operacija traje oko sat vremena i najčesće se radi u spinalnoj ili lokalnoj anesteziji što znači da je pacijent budan i svestan dok se operise ukoliko ne izabere da spava i u toj vresti anestezije.

Nakon izlaska iz operacione sale pacijent provodi nekoliko časova u  bolnici pa ide kući ukoliko je operisan u lokalnoj anesteziji ili prespava noć u bolnici ukoliko je u spinalnoj ili opštoj anesteziji operisan.

Na prvu kontrolu dolazi posle dva dana  radi previjanja i osmi dan na skidanje konaca.

U svakom trenutku operisani pacijent moze dobiti svog hirurga na telefon da ga pita ono što ga zanima o svojoj operaciji.