Pocetak

operacija-kile

Centar za kile ( Hernije ) - Hirurgije Dr Đoković

U okviru Specijalne hirurške bolnice Hirurgije Dr Đoković postoji centar za kile u kome se vrše svakodnevno operacije kile po vrlo pojednostavljenoj proceduri. Ona je pojednostavljena iz više razloga a neki od njih su: Neki pacijenti dugo godina bez realnog razloga tj iz straha odlažu ovu operaciju. Kada se odluče na pregled najčešće ih operišemo istog dana da se ne bi ponovo uplašili i odustali..Često pacijenti iz unutrašnjosti ili inostranstva sami zahtevaju skraćenu proceduru zbog vremena itd.

Iako je procedura maksimalno skraćena ona sadrzi sve elemente dijagnostike i preoperativne pripreme koji su predvidjeni vodičima dobre prakse kod operacija hernija. Dakle pacijent kod nas u najkraćem mogućem roku dobije laboratorijske analize, ekg, pregled interniste, ultrazvuk srca  po potrebi, pregled anesteziolga itd.

S obzirom da najveći broj operacija radimo u lokalnoj ili spinalnoj anesteziji ili pak analgosedaciji koje su vrlo sigurne anestezije za pacijenta a nama omogućavaju dobre uslove za rad, mi smo u mogućnosti da samo nekoliko časova nakon pregleda i operišemo pacijenta i da ga istoga dana pošaljemo kući.Operacije radimo sa mrežicama koje pacijentima omogućavaju dve prednosti: 1.stopa recidiva manja od 0.5% ,2. bolovi su mnogo manji nego kada se radi tenzionim tehnikama.Mora se napomenuti da koristimo najnovije i najkvalitetnije mrežice na tržištu.

S obzirom da u centru za kile operišemo preko 400 pacijenata godišnje u zadnjih deset godina, i s obzirom da je zadovoljstvo pacijenata izuzetno veliko u toku i nakon operacije , a da je stopa recidiva  manja od 0,5 % nametnuli smo se kao lider na  teritoriji ne samo naše zemlje nego i okruženja.

Načelnik centra za kile je Dr sc med A. Đoković

Način plaćanja : 

Gotovinom
Karticom   placanje placanje placanje placanje
Preko računa | Ugovorom osiguravajućih društava