Tag Archives: upala

Akutna upala žučne kese

/Akutni holecistitis/

Akutni holecistitis je akutno zapaljenje zida žučne kesice praćeno abdominalnim bolom i temperaturom, u 90% slučajeva udruženo sa bilijarnom kalkulozom (žučni kamenci).

U preko 90 % bolesnika primarni faktor u razvoju akutnog holecistitisa je opstrukcija vrata žučne kesice ili cistikusa impaktiranim kalkulusom. Opstrukcija dovodi do mehaničke prepreke, porasta intraluminalnog pritiska, ishemije zida žučne kesice i staze žuči. Bakterijska infekcija je sekundarna, najčešće gram-negativnim bakterijama porekla iz digestivnog trakta. U manje od 10% bolesnika akutni holecistitis je izazvan drugim uzročnicima-direktna trauma bilijarnog trakta, torzija žučne kesice i uvrtanje vaskularne petlje, posle hirurških zahvata na abdominalnim organima, infekcija Salmonelom typhi, infekcije u bazenu portne vene, poliarteritis, infestacija askarisom, kompresija ili okluzija cistikusa limfnim čvorovima, edematozni pankreatitis.

Klinička slika

Kliničke manifestacije su varijabilne, zavisne od inteziteta zapaljenja, pristune bilijarne opstrukcije i peritonealne reakcije. Najčešće počinje naglo sa tipičnim bilijarnim bolom, obično 3-5 sati posle masnog obroka, praćen mukom i povraćanjem. Bol je jak, s minimalnim oscilacijama u intezitetu. Lokalizovan je sa desne strane abdomena i širi se prema desnoj lopatici, ramenu ili kičmi. Pojačava se pri disanju, kretanju i dubokom kašljanju. Ikterus (žuta prebojenost kože i sluzokoža) je ređe prisutan i kratkotrajan.

Komplikacije

Hidrops žučne kesice, septične komplikacije, bilijarni peritonitis (zapaljenje trbušne maramice), bilijarni ileus, bilijarni pankreatitis.

Dijagnoza se postavlja na osnovu karakteristične kliničke slike, labaratorijskih analiza (ubrzana sedimentacija, leukocitoza, povećane vrednosti alkalne fosfataze i gama GT), ultrazvuka.

Lečenje

Lečenja akutne faze zahteva smirivanje bolova, lečenje infekcije i poboljšanje opšteg stanja. Prekida se uzimanje hrane i tečnosti na usta. Smirivanje bolova postiže se primenom pentazocina (fortral) ili tramadol (trodon). Antibioticima se leči infekcija i preveniraju komplikacije. Posle smirivanja akutne faze indikovano je hiruško lečenje. Metod izbora je holecistektomija (odstranjanje žučne kesice).

Za klasičnu holecistektomiju koristi se standardni laparotomijski set, bez potrebe za drugim dodatnim instrumentarijem. Pristup je ili subkostalnim rezom ili medijalnim supraumbilikalnim rezom sa holecistektomijom urađenom standardnim hirurškim instrumentima. Trbuh se drenira u većini slučajeva, a operativna rana se zatvara po uzusima klasične abdominalne hirurgije.

Laparoskopska holecistektomija se radi sa standardnim laparoskopskim stubom. Operativni tim sačinjavaju dva hirurga.Operacija traje kratko(oko jedan cas), na trbuhu ostraju tragovi cetiri mala reza, a pacijent sutradan odlazi kuci bez bolova i drugih tegoba.Kompletan oporavak za nekoliko dana.Ova operacija je izuzetno komforna za pacijente.

Akutna upala slepog creva

Akutna upala slepog creva

Akutna upala slepog creva

Akutna upala slepog creva

Uzrok nastanka

Glavni uzrok bolesti je prepreka na izlazu crvuljka koja sprečava izlaz njegovog sadržaja. Prepreka uzorkuje širenje crvuljka zbpg nakupljanja     tečnosti i sluzi, slabije oticanje venske krvi i limfe, nakupljanje bakterija. Crvuljak se najčešće začepi masama stolice koje se nakupljaju i  zgrušavaju oko biljnih vlakana. Biljna vlakna povećavaju volumen stolice, smanjuju vreme prolaska stolice kroz debelo crevo i stvaranje fekalita  (stvrdnutih masa stolice) koji su preduslov za nastanak ove bolesti.

Klinička slika

Slepo crevo može imati niz različitih položaja i varijacija, pa se simptomi mogu znatno razlikovati kod pojedinih pacijenata. Otežavajuća je okolnost što se mnoge druge bolesti odlikuju sličnim simptomima kao upala crvuljka. Početni je simptom obično slabo ograničen bol u trbuhu u predelu pupka, koji nastaje zbog grčenja i širenja crvuljka. Može postojati povećana potreba za velikom nuždom  i puštanjem gasova (koji ne smanjuju tegobe). Javljaju se mučnina i povraćanje, a nakon 4-6 sati bolovi se lokalizuju u donji desni deo trbuha gde se najčešće nalazi crvuljak. Ako se crvuljak ne nalazi na tipičnom mestu, simptomi ne moraju biti ovakvi. Bolesnici mogu imati gubitak apetita i opstipaciju (zatvor), ali i proliv, zbog nadražaja tankog creva. Ako crvuljak pukne, bolesnik može osetiti kratkotrajno poboljšanje. Ubrzo bolovi postaju jači; zbog upale trbušne maramice šire se na celi trbuh koji je na dodir tvrd (akutni abdomen). Pregledom se utvrđuje normalna ili povišena telesna temperatura, puls je ubrzan, leukociti (bela krvna zrnca) povišeni, c-reaktivni protein (CRP) povišen, jezik obložen, bolesnik leži s privučenom desnom nogom jer mu to smanjuje napetost desne strane trbušnog zida. Trbuh je bolno osetljiv na palpaciju. U uznapredovalim slučajevima nastaje odumiranje delova crvuljka (gangrena), pucanje crvuljka i rasipanje gnoja po trbušnoj šupljini. Nastaje upala trbušne maramice, pa je moguća i smrt ako se ne interveniše na vreme.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, pregleda i labaratorijskih analiza.

Lečenje

Lečenje je hirurško i operaciju je potrebno obaviti što pre. Radi se odstranjenje crvuljka (apendektomia)

Pitajte Hirurga online.